Η Aρχιτεκτονική Aναβάθμιση φέρνει και Eνεργειακή Aναβάθμιση.

Σκοπός της έρευνας  μας, είναι η εξέταση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και η ανάδειξη του ευρύτερου οφέλους τόσο του ίδιου του κτιρίου όσο και του μικροπεριβάλλοντος του, όταν η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προκύπτει από την ανάδειξη και ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού που προσφέρουν οι βασικές πρωτογενείς δομές και επιλογές του σχεδιασμού του.  

Architectural Energy Retrofit (AER) leads to Deep Energy Retrofit.

Our research interlinks the building’s final energy needs with the architectural concept’s bioclimatic potential, in order to minimize building’s energy demands along with achieving the revival of the microclimatic conditions and the non-energy benefits of a well-designed space. By tracing, the architectural disciplines of the examined building and profiling those architectural elements that affect its internal and surrounding external conditions, an environmental post-occupancy evaluation analysis of the building is performed.

 

bioclimatic, architecture,greece, eliopoulou, βιοκλιματική αρχιτεκτονική,ηλιοπούλου

Αρχιτεκτονική Ενεργειακή Αναβάθμιση - Architectural Energy Retrofit