Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ευτυχία Ηλιοπούλου - Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ' Τάξης Κτιρίων

Eλληνικό Παράρτημα του Association of Energy Engineers

ecotone architecture - μέλος

INZEB - Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Ευτυχία Ηλιοπούλου - Επιστημονικός Συνεργάτης

Engineering Intelligence, Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Ευτυχία Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια σε Σεμινάρια Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και στα Σεμινάρια Εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Προς σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων (nZEB). Εκπαίδευση στις χώρες της νότιας Ευρώπης.Towards near Zero-Energy Buildings (nZEB) Training in the Southern EU countries

Ευτυχία Ηλιοπούλου - nZEB Σχεδιαστής _ “nZEB Designer”

Please reload

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ   -  PARTNERSHIPS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ - ACCREDITATIONS