Οικοτόνος

Μια μεταβατική ζώνη μεταξύ δύο γειτονικών οικοσυστημάτων που περιέχει μερικά από τα είδη και τα χαρακτηριστικά του καθενός από τα δύο οικοσυστήματα και επίσης συγκεκριμένα είδη που δεν υπάρχουν στα προηγούμενα οικοσυστήματα.

Ecotone

A transitional region between two adjacent ecosystems that contains some of the species and characteristics of each one and also certain species of its own

Our Ecotone Field.

sustainable, βιοκλιματική, ηλιοπούλου, ecotone architecture, eliopoulou
Σύμβουλοι Ενεργειακού Σχεδιασμού Sustainable Design Consulting

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αρκεστεί σε βιοκλιματικές προθέσεις.

Καλείται να προσδιορίσει με ακρίβεια το ενεργειακό όφελος που εξασφαλίζει, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην βέλτιστη ενεργειακή διάσταση του κτιρίου.

Contemporary Architecture should not be limited to bioclimatic concepts.

It is vital to define and quantify the energy benefit it contributes, in order the building to achieve high energy and sustainable standards.

ecotone architecture, sustainable, bioclimatic,βιοκλιματική,
"sustainable, bioclimatic, ecot, βιοκλιματική, eliopoulou, ηλιοπουλου,  ecotone architecture

Αποκαταστάσεις Μνημείων

Restoration of Monuments

Αρχιτεκτονικός Αειφορικός Σχεδιασμός

Architectural Sustainable Design

Stay In Touch.

Papagos, Athens

Greece

 

eeliopoulou@teemail.gr

            ndb@teemail.gr

​Tel: +30 6977210942

       +30 6974581512

Fax: +30 210 6520800

  • Black LinkedIn Icon
 

© 2017 by Ecotone Architecture